Databehandlingspolitik​

1. Introduktion

Du efterlader personoplysninger, når du besøger vores hjemmeside og bruger hjemmesidens forskellige funktioner og tjenester.

Tranekær Gods er forpligtet til at beskytte fortroligheden, integriteten og tilgængeligheden af vores gæsters og vores medarbejderes oplysninger, herunder personoplysninger. Vi er stærkt engageret i at beskytte personoplysninger og arbejder kontinuerligt for at sikre løbende overholdelse af lovgivningen.

Nærværende databehandlingsspolitik indeholder oplysninger om Tranekær Gods ´ behandling af personoplysninger, når vi er dataansvarlig.

2. Vores behandlingsaktiviteter

Vi indsamler dine personoplysninger, som du afgiver på Tranekær Gods ´ hjemmeside, eller som du giver dit samtykke til.

Hvornår sker indsamlingen

Når du besøger www.tranekaergods.dk, vil du blive informeret om indsamlingen af dine personoplysninger. Brug af tjenester på Tranekær Gods ´ hjemmeside forudsætter, at du afgiver visse personlige oplysninger. På samme måde hvis du tilmelder dig vores nyhedsbreve.

Hvilke oplysninger indsamles

De personoplysninger, som Tranekær Gods indsamler, kan for eksempel omfatte dit navn, adresse, telefonnummer og din e-mailadresse. Herudover oplysninger om din færden på www.tranekaergods.dk – dit elektroniske spor.

Til hvilke formål indsamles oplysningerne og grundlaget herfor

Tranekær Gods indsamler dine personoplysninger for at kunne fremsende nyhedsbreve og andre oplysninger vedrørende vores virksomhed og vores tjenester. Herudover indsamler Tranekær Gods dine personoplysninger til brug for interne markedsundersøgelser, målrettet markedsføring og statistik.

Vores grundlag for at behandle personoplysninger er således dit samtykke, eller for at Tranekær Gods kan forfølge en saglig interesse i at udvikle sin forretning og tilpasse sin markedsføring såvel som sikkerhedsmæssige årsager ifbm entre på vores område.

Tranekær Gods ´ brug af cookies

På hjemmesiden gøres der brug af ”cookies”.

En cookie er en lille tekstfil, som gemmes i webbrowseren på din computer, smartphone, iPad eller hvad du ellers surfer nettet med, når du besøger hjemmesiden. Cookies gør det muligt at genkende din computer mv. og samle information om, din adfærd på nettet, herunder hvilke sider og funktioner, der besøges med din browser, samt sikre at den fungerer rent teknisk. I nogle tilfælde er cookies den eneste måde, at få et website til at fungere efter hensigten. En cookie er en passiv fil og kan ikke indsamle oplysninger på din computer, sprede computervirus eller andre skadelige programmer. Den er anonym og indeholder ingen personoplysninger. Cookies anvendes af stort set alle websites.

3. Oplysningspligten vedr. ansøgninger

Hvis du sender en ansøgning til Tranekær Gods – opfordret eller uopfordret vil vi behandle dine oplysninger i henhold til vedhæftede appendix vedr. oplysningspligten vedr. ansøgninger.

Vedlagt appendix 1 – Oplysningspligten vedr. ansøgninger

4.Behandlingssikkerhed

På Tranekær Gods ´ har vi udarbejdet en række arbejdsgangsprocedurer, der sikrer beskyttelsen af dine personlige oplysninger. Derfor har vi implementeret sikkerhedsforanstaltninger, der skal sikre databeskyttelse for såvel kundeoplysninger, personoplysninger som vores andre fortrolige oplysninger

5. Kilde

Tranekær Gods indsamler og behandler kun de personoplysninger, du selv giver os. Vi indhenter ikke oplysninger fra tredjemand eller hos offentlige myndigheder

6. Videregivelse af personoplysninger

Dine personoplysninger videregives ikke til 3. part.

7. Tidsrum personoplysninger behandles

Tranekær Gods sletter personoplysninger, når vi ikke længere har behov for at behandle dem. Opbevaringstiden er fastsat ud fra hver enkelt arbejdsgang og de forpligtelser Tranekær Gods er underlagt i henhold til gældende lovgivning, revisortilsyn, andre offentlige myndigheder samt til sikring af dokumentation.

8. Dine rettigheder

Som registreret har du visse rettigheder, som Tranekær Gods som dataansvarlig er forpligtet til at opfylde.

Du kan kontakte Tranekær Gods og få indsigt i, hvilke personoplysninger vi behandler om dig, ligesom du kan få berigtiget eventuelle forkerte personoplysninger. Hvis du ønsker personoplysninger slettet, Tranekær Gods ´ behandling af dem begrænset, eller at gøre indsigelse mod Tranekær Gods ´ behandling, kan du kontakte os. Du kan endvidere kontakte os, såfremt du ønsker at udnytte din ret til dataportabilitet.

Når vi behandler personoplysninger baseret på dit samtykke, har du til enhver tid ret til at trække dit samtykke tilbage. For at tilbagekalde samtykke til vores behandling af dine personlige oplysninger, bedes du kontakte os. Hvis du ikke længere ønsker at modtage e-mails med information om Tranekær Gods og markedsføringsmateriale fra Tranekær Gods, kan du let framelde dig ved at klikke på ”afmeld nyhedsbrev” i den relevante e-mail, du har modtaget fra os.

9. Ændringer i denne databehandlingspolitik

Vi anerkender, at gennemsigtighed er et løbende ansvar. Vi vil derfor løbende gennemgå og opdatere denne databehandlingspolitik.

Databeskyttelsespolitikken er senest opdateret den 28. maj 2018

10. Kontakt

Dataansvarlig er Christian Ahlefeldt-Laurvig, cal@tranekaergods.dk

Hvis du ønsker at udnytte dine rettigheder som beskrevet ovenfor, eller hvis du har spørgsmål til vores behandling af dine personoplysninger eller denne databeshandlingspolitik, er du velkommen til at kontakte os:

Tranekær Gods
Att.: Den dataansvarlige
Slotsgade 86, 5953 Tranekær

62591012
cal@tranekaergods.dk

11. Klage

Hvis du ønsker at klage over vores behandling af personoplysninger, bedes du sende en e-mail med detaljerne i din klage til info@tranekaerslot.dk Vi vil behandle klagen og vende tilbage.

Du har også ret til at klage til Datatilsynet i forhold til dine rettigheder og over Tranekær Gods ´ behandling af dine personoplysninger. For yderligere oplysninger om, hvordan du klager til Datatilsynet henvises til Datatilsynets hjemmeside www.datatilsynet.dk

Regler​

​De regler, der gælder for Tranekær Gods ´ behandling behandling af dine personoplysninger findes i:

Databeskyttelsesforordningen (efter 25.05.2018)
Databeskyttelsesloven (efter 25.05.2018)

Opdateret 28.05.2018

​Oplysningpligten vedr. ansøgninger

Som led i vurderingen af din ansøgning til Tranekær Gods CVR-nr. 18486687 behandler selskabet som såkaldt ”dataansvarlig” en række personoplysninger vedrørende dig.

Behandlingerne vil omfatte blandt andet indsamling, registrering, opbevaring og videregivelse.

Formålet med behandlingen af dine personoplysninger er først og fremmest at kunne håndtere din ansøgning.

De oplysninger, som Tranekær Gods behandler om dig, er oplysninger, som du selv har givet i forbindelse med din ansøgning. Derudover kan der være oplysninger, som Tranekær Gods modtager eller indhenter hos tidligere arbejdsgivere.

Tranekær Gods behandler kun oplysninger, som er relevante for din ansøgning.​

Almindelige personoplysninger

De oplysninger, som Tranekær Gods behandler om dig som led i ansøgningen, er såkaldte almindelige personoplysninger, herunder oplysninger om navn, adresse, telefonnummer, fødselsdato, billede, faglige kvalifikationer, personlige kompetencer, eksamensbeviser eller andre oplysninger om dine akademiske grader og tidligere ansættelser.

Behandlingen af dine almindelige oplysninger vil være nødvendig for at foretage en vurdering af din ansøgning. Behandlingsgrundlaget er derfor databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra b.

Særligt om videregivelse og overførsel

Data om dig vil ikke blive videregivet til tredjemand udenfor selskabet.

Opbevaring af dine personoplysninger

Data om dig vil blive slettet senest 6 måneder fra modtagelse. Hvis data opbevares længere kræver det et samtykke fra dig.

Automatiserede afgørelser

Data om dig vil på intet tidspunkt blive anvendt til at foretage automatiske afgørelser, herunder profilering.

Dine rettigheder

Vi gør opmærksom på, at du har følgende rettigheder efter databeskyttelsesforordningen i forhold til de personoplysninger, Tranekær Gods behandler om dig:

  • Retten til indsigt
  • ​Retten til at anmode om berigtigelse eller sletning
  • ​Retten til at anmode om begrænsning af behandlingen og til at gøre indsigelse mod denne behandling
  • ​Retten til dataportabilitet

Såfremt du ønsker at gøre brug af én eller flere af dine rettigheder, kan du kontakte Godskontoret.

Klagemulighed

Du har ret til at klage til Datatilsynet, Borgergade 28, 5, 1300 København K, hvis du mener, at Tranekær Gods ikke behandler dine data i overensstemmelse med de gældende databeskyttelsesregler.

Du kan læse mere om databeskyttelsesreglerne på Datatilsynets hjemmeside www.datatilsynet.dk

✩✩✩

Vurderet 4,8 ud af 5 stjerner

Baseret på over 19 anmeldelser fra Face​book​

​TRANEKÆR SLOT I/S